NOTA ARŞİVİ - BAKIRKÖY MUSİKİ KONSERVATUARI VAKFI

İçeriğe git
YAYINLAR
Sitemiz mobil uyumludur, bu bölümde mobil cihazlarınızı yan olarak kullanarak tam erişim sağlayabilir ve dilediğiniz eseri cihazınıza yükleyebilirsiniz.
ESER
MAKAM
BESTEKAR
İNDİR
Acaba şenmisin kederin var mı
Hicaz
Bimen Şen
Açıldı bahçede güller
Nihavend
Rıfat Bey
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Hicaz
Şevki Bey
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
Hüseyni
Hacı Faik Bey
Ağlasam her lahza hakkım yok mudur
Rast
Gülbenkyan Efendi
Ağlatırlar güldürürler
Uşşak
Dede Efendi
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyim
Nihavend
Hacı Arif Bey
Al gönlümü ayine-i manadır bu
Arazbar- Buselik
Hacı Sadullah Ağa
Aldı beni aldı iki kaşın arası
Hicazkar
Çorlulu
Aldın dil-i naşadımı
Karcığar
Enderuni Ali Bey
Alemde ey serv-i semen
Hicaz
Hacı Arif bey
Aman ey gonca-i nev-res nihalim
Hicaz
Rıfat Bey
Amed-nesim-i subh-u dem
Rast
Abdulkadir Meragi
Aşiklarının haline ey mah acımazsın
Hicaz
Hacı Faik Bey
Ask atesi sinemde yine şule feşandır
Nihavend
Hacı Arif Bey
Atesi suzan-ı firkat yakdı cism ü canımı
Hicaz
Hacı Faik Bey
Aya ne ola o hilal ebru
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bağlandı gonul zülfüne bir yosma civanım
Hüzzam
Selanikli Ahmet Bey
Baharın zamani geldi
Hicaz
Dede Efendi
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
Hicaz
Hacı Arif Bey
Bakma sakın benden yana
Acem-e şiran
Şakir Ağa
Bari felek ben yüzüne söyliyem
Acem kürdi
Nikoğos Ağa
Ben buy-i vefa bekleriken suy-i çemenden
Nihavend
Hacı Arif Bey
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misin
Hüseyni
Mısırlı İbrahim efendi
Ben müptela oldum sana
Ferahnak
Dede Efendi
Ben sana aşık değilim
Muhayyer
Dede Efendi
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdum
Bestenigar
Dede Efendi
Benim yarem gibi yare bulunmaz
Suznak
Latif Efendi
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalim
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Beste-i zencir-i zülfündür gönül
Gül-izar
Tanburi İsak Bey
Bezmi meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu kopar
Segah
Enfi Hasan Ağa
Bikes ü biçareyim ah ağlarım
Karcığar
Asdik Ağa
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilber
Gül-izar
Tanburi İsak
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde
Karcığar
Leon Hancıyan
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
Rast
Selanikli Ahmet Bey
Bin can ile sevdim seni
Rast
Tanburi Osman Bey
Bin cefa görsem ey sanem senden
Acem-a aşiran
Zekai Dede
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan
Nişabürek
Ziya Paşa
Bir afet-i meh-peyker ile nüktelerim var
Mahur
Ebubekir Ağa
Bir dame düsürdü ki beni baht-ı siyahım
Rast
Hacı Faik Bey
Bir devlet için çerha temennadan usandık
Şehnaz-Buselik
Nalizade Ali Dede
Bir dil ki senin kakülüne beste değildir
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Bir esmere gönül verdim
Saba
Tanburi Mustafa Çavuş
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
Karcığar
Hacı Arif Bey
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pareye
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın
Hüseyni
Bimen Şen
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım
Nihavend
Musa Süreyya Bey
Bir günah ettimse sana suzmak oldum yeter
Suznak
Selanikli Ahmet Bey
Bir hoş hıram taze civan aldı
Gül-izar
Tanburi İsak
Bir katre içen çeşme-i pur hun-i fenadan
Bayati
Şevki Bey
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Nişabürek
İsmail Hakkı Bey
Bir melek sima peri gördüm
Uşşak
Hacı Arif Bey
Bir nigah et halime ey gonca dehen
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
Bir tarafdan üzüyor gönlümü hicrin elemi
Hicaz
Şevki Bey
Bir verd-i rana ettim temaşa
Ferahfeza
Dede Efendi
Bir yana eğdir fesin ey nevcivan
Hüseyni
Nikoğos Ağa
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde
Karcığar
Hacı Arif Bey
Biz alude-i sagar-ı badeyiz
Rast
Hafız Post
Bu bi-vefalığı senden
Hicazkar
Hafız Efendi
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdim
Ferahfeza
Nalizade Ali Dede
Bu imtidadi çevre ki bahtın şitabı var
Uşşak
Lem'i Atlı
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendi
Kürdili Hicazkar
Lemi Bey
Bu yosmalık gider bu çağ değişir
Karcığar
Hacı Arif Bey
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen
Rast
Lem'i Atlı
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanın
Segah
Hacı Arif Bey
Bülbül-i hoş neva
Ferahfeza
Dede Efendi
İLETİŞİM
Adres:7. 8. Kısım  Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212) 661 90 86-87   Fax:(0212) 560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Bakırköy Belediye Konservatuarı Binası Tarihi İspirtohane Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

İçeriğe dön