TARIHCEMIZ - BAKIRKÖY MUSİKİ KONSERVATUARI VAKFI

Ataköy 7.8. Kısım İspirtohane Kültür Merkezi Bakırköy-İstanbul
(0212) 661 90 86 - (0537) 065 92 40
info@bakirkoymusiki.com
İçeriğe git
“YIL 1985”
Ataköy’de 5. Kısımdaki sahil yolunda ufak bir şantiye binası...
Elektrik yok, su yok.
Birkaç müzikseverin evlerinden getirdikleri eşya ve erzaklarla, gaz lambaları ve taşıma su ile giderilen ihtiyaçlar,  Bestekâr - şair ORHAN KIZILSAVAŞ ve öğrencilerinin gayretleriyle sürdürülen soğuk havalarda öğrenci evlerinde yapılan müzik çalışmaları, onbeş - yirmi kişiyi zor bulan, sonraları dört beş kişiye inen kursiyer sayısı, birkaç saz, yemekli gecelerde yılda bir verilen konserler...
Ancak güzel bir aile ortamı...
“YIL 1989”
1900’ lü yılların başlarında Leon HANCIYAN tarafindan kurulan o zaman ki ismi ile “MAKRIKÖY MUSIKİ CEMİYETİ” nin kısa bir sürede kapanışından yaklaşık 70 yıl sonra Ataköy’ de 1989 yılında “BAKIRKÖY MUSİKİ DERNEĞİ’ nin Orhan KIZILSAVAŞ başkanlığında Hikmet ÖZKAHRAMAN, Engin ERAĞAN, Ali SAVASKAN, Güngör BERKE, Ayhan SOLMAZ, Ercan DORUK, Fuat DUYGULU, Esen KEKLİK, Sema AĞAN, Gül TÜLLEK, Handan ULU, Çiğdem AKBULUT, Saliha BARDAK tarafindan kuruluşu
Kursiyer sayısının 50’ lere varışı, 1992 Mayıs ayında koro şefi Orhan KIZILSAVAŞ’ ın bir ders esnasında rahatsızlanarak vefatı, yerine Prof.Dr. Nevzad ATLIĞ’ ın önerisiyle Mehmet GÜNTEKİN’ in koro şefliğine getirilişi.
Dernek başkanlığı’ nın önce Engin ERAĞAN, 1994 yılı ve sonrası Hikmet ÖZKAHRAMAN tarafindan sürdürülüşü.
Konserlerin yemekli gecelerde, konser salonlarında düzenli verilişi, ITRI korosunun yanı sıra DEDE EFENDİ ve GENÇLİK KOROLARI ile FASIL TOPLULUĞU’nun kuruluşu.
Bitmek bilmeyen ve ulaşılması zor hedefler:
• Aynı anda birkaç koronun çalısmasını sağlayacak bir ortamı bulunana donanımli bir yer.
• Yarı zamanlı Türk müziği konservatuarının kurulması.
• Derneğin VAKIF haline dönüştürülüp yeni bir kurumsallaşmaya gidilmesi.
Aradan geçen yıllar, yıllar....
Orhan KIZILSAVAŞ’ ın yanı sıra, dernek çalışmalarında büyük emekleri olan Giray İÇÖZÜ, Saliha BARDAK, Engin ERAĞAN gibi yol arkadaşlarımızın vefatı.
“YIL 1999” ve sonrası...
Hedeflerin gerçekleşmesi...
Bakirköy Musiki Derneği üyeleri’nin iradeleriyle “BAKIRKÖY MUSİKİ VAKFI" nın kuruluşu. Derneğin tüm haklarını ve varlıklarını VAKIF’ a devretmesi, üyelerinin vakıf üyeliğine geçmesi ve derneğin kendisini feshetmesi.
Ataköy 5.kısımdaki şantiye binasının sınırlı imkanlari ve genişlememize engel olması nedeniyle yeni yer arayışları, bu arada Ataköy 7-8.kısımda ki onarımı bitmek üzere olan TARiHi iSPiRTOHANE binası ve buna paralel vakfimızca bu binaya geçebilme çabaları, belediye meclisinde yapılan toplantılar, belediye meclisi üyelerine ve sivil toplum kuruluşlarına konunun öneminin aktarılışı...
Neticede de TARİHİ İSPİRTOHANE’ nin onarımının tamamlanışı... Konser salonları, dershaneleri, kafeteryası ve diğer donanımları ile mükemmel bir çalışma ortamı... Bu yerin bir bölümünün Bakırköy Belediye Başkanlığı' nın önerisi ve Bakırköy Belediye Meclisi' nin kararı ile vakfimıza tahsisi.....
Bu arada;
• Vakıf çalışmalarına ek olarak M.E.B. nezdinde tüm işlemlerin tamamlanması, YARI ZAMANLI KONSERVATUAR bölümünün kurulması, 3 yıllık Türk Müziği ve 4 yılık Batı Müziği müfredat programının hazırlanması ve M.E.B. Talim terbiye kurulunca onaylanmasi (Bu program Türkiye’deki tüm kuruluşlara örnek teşkil etmek ve uygulanmak üzere bakanlıkça gönderilmektedir.)
• Türk Müziği Eğitimi Bölümünde Danışman olarak Prof. Dr. Nevzad ATLIĞ’IN, Bölüm Başkanlığında Yard.Doç. Çetin KÖRÜKÇÜ'nün yanı sıra TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Suat GÜNEY, Şehnaz RİZELİ, Müge ÇETİNTÜRK, Kadir TUNCER gibi ögretmenler,
* Türk Halk Müziği Egitimi Bölümünde Melih DUYGULU'nun danışman ve başkanlığının yanı sıra Okan Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi Erhan ÖZDEMİR ve bağlama öğretmeni Yusuf YAŞAR gibi eğitimciler,
• Batı Müziği bölümünde basta İTÜ, Mimar Sinan Konservatuarı gibi okullardan mezun ögretmenler eşliğinde, piyano, gitar, keman v.b enstrüman eğitemleri ile M.E.B onaylı çocuklarımıza yönelik 8 kurluk sertifikalı batı müziği egitimi,
• Kitap yayınları,
• Konser kayıtları ve CD’leri,
• Vakfımızın ismini yüzlerce yıl sonra bile yaşatacak, Prof. Dr. Nevzad ATLIĞ ve Yılmaz PAMUKÇU gibi isimler tarafindan hazırlanan TÜRK MÜZİĞİ NOTA KLASİKLERİ’ nin seri halinde yayınlanması.
Evet...
Vakıf üyelerimizle,
Değerli öğretim görevlilerimizle,
Sivil toplum kuruluşlarıyla,
Müzik dernek ve vakıflarıyla,
Radyo / T.V – Gazete / Dergi gibi yazılı ve görsel iletişim kuruluşlari ile,
Seçkin öğretmen ve öğreticilerle ve 1985’den günümüze Ali SAVAŞKAN ve Yıldırım SÜTEKİN gibi ebediyete intikal etmiş hocalarimiza vefa ile.....
Vakıf amaçları doğrultusunda, müzik kültürümüzü yaşatmak ve yaymak hedefimizden sapmaksızın yürüyoruz.
İLETİŞİM
Adres:7. 8. Kısım  Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212) 661 90 86-87   Fax:(0212) 560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Bakırköy Belediye Konservatuarı Binası Tarihi İspirtohane Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

İçeriğe dön